Avşa Tarihi

 

Avşa'nın yüzyıllar içinde değişerek gelen birçok ismi vardır

 Avşa'nın ilk yerli halkı hakkındaki bilgiler coğrafyacı Strabon ve tarihçi Plinius’un kitaplarında bulunur.

Toprak durumu bakımından fakir olan ada, çevresindeki devletlerin etkisinde kalmıştır. Hristiyan din adamları için sürgün yeri olarak kullanılmış ve Ortaçağ süresince boş kalmıştır.

Osmanlı Devleti döneminde adada Rum, Yahudi ve Türkler vardı. Rumlar ve Yahudiler şu anki Avşa tarafında, Türkler ise Yiğitler Köyü’nde yaşamaktaydı.
Cumhuriyet döneminde tarımcılıkla kendi halinde geçinen ada 70`li yıllarda turizmciliğin keşfedilmesi ile kendisi de keşfedilmiş, yakın çevrelerin tatil bölgesi haline gelmiştir.

Avşa Adası’nın değişerek gelen birçok ismi bulunmaktadır. Kyzikos’lu Diogenes, Propontis adalarını anlatırken Ofiousa ile Fisia’yı birbirinden ayırmıştır. Plinius bu adaya Ophiussa der. Bizans tarihinde ise adanın ismi Afousia’dır. La Mottraye 17.yy başında, adaya buradaki Meryem Ana Manastırı nedeniyle Pnagia adı verildiğinden bahseder.

Marmara Adalarında tarihi incelemeler yapan Gedeon’a, Patrikhane tarafından verilen 1892 tarihli vasiyetnamede ise, adanın ismi Aosia şeklinde yazılmıştır. Rumlar adayı terketmeden önce ise Afissia ismini kullanmışlardır. Adanın ismi  Araplar Adası olarak da anılmıştır.
Yakın zamanlarda adanın adı Türkeli olmuştur. Günümüzde adanın tarihi isminin Türkçeleştirilmiş şekli olan Avşa kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüze kadar gelen çok tarihi eser olmamasına rağmen adanın manastır mevkiinde Hristiyan din adamlarının ibadetlerini gerçekleştirdiği kilisenin temelleri bulunmaktadır.

Please publish modules in offcanvas position.